Our goal

People deserve to know

Alle mensen hebben recht op onafhankelijke informatie, dit maakt het mogelijk dat ze hun eigen leefsituatie kunnen beoordelen en beïnvloeden.

Meer over ons

Free Press Unlimited

wil onafhankelijk nieuws en -informatie beschikbaar maken en houden voor iedereen, juist voor mensen in landen waar geen of beperkte persvrijheid is.

Meer over ons werk

Persvrijheid monitor

  • Niet vrij / 66 landen
  • Vrij / 62 landen
  • Gedeeltelijk vrij / 71 landen

Onze inkomsten

Onze uitgaven


Onze wereld in 2015