Meer vrouwen in Nepalese media door gender monitoring

In Nepal zijn vrouwen nog vrijwel onzichtbaar in de media. Als Nepalese media de hele samenleving willen vertegenwoordigen, moeten ze ook kijken hoe het staat met gendergelijkheid in hun eigen publicaties. Onze partner Freedom Forum helpt ze daarbij, met de methode voor gender media monitoring van Free Press Unlimited.

In Nepalese media worden namen van vrouwelijke journalisten vaak niet vermeld bij hun artikelen. Ook verschijnen vrouwen zelden als experts op televisie of in de krant. Deze scheve afspiegeling van de samenleving zorgt ervoor dat vrouwen zich niet gehoord voelen en in de media geen positief rolmodel voor zichzelf zien. Als media willen opkomen voor de belangen van vrouwen en meisjes, zullen media ervoor moeten zorgen dat vrouwen niet langer weggecijferd worden binnen de eigen gelederen en in de verslaggeving.

Sinds 2016 monitort Freedom Forum daarom elke week de inhoud van de negen grootste nationale kranten, zeven provinciale kranten en vijf opiniesites. De organisatie onderzoekt op het beeld dat ze van vrouwen neerzette. Ze kijken daarbij naar auteursvermeldingen, bronnen en foto’s.

Meer auteursvermeldingen

Elke drie maanden stuurt Freedom Forum een rapport met de bevindingen naar de media die ze onder de loep namen om hen bewust te maken van de mate waarin vrouwen vertegenwoordigd worden in hun publicaties – en hoe ze worden neergezet. Maar het blijft niet bij een rapport: onze partner organiseert ook discussies met hoofdredacteuren, overheidsfunctionarissen en maatschappelijke organisaties over de vertegenwoordiging van vrouwen, zowel in de content als op de werkvloer.

Sommige hoofdredacteuren werden aanvankelijk boos over de conclusies uit de monitoring. Toch waren er al snel resultaten: het aantal auteursvermeldingen voor vrouwen neemt langzaam maar zeker toe. “We zijn aangenaam verrast door de veranderingen die we zien”, zegt Freedom Forum’s gender monitoringmedewerker Nanu Maiya Khadka.

Ook in 2018 verschenen volgens Freedom Forum meer vrouwen in de Nepalese media, als auteur én als bron. En de discussie die onze partner op gang bracht over vrouwen binnen de media had nog een effect: twee kranten, Kantipur en Republica, verzorgen nu vervoer van en naar het werk voor hun vrouwelijke medewerkers. Hierdoor is het voor vrouwen veilig om ook late diensten op de redactie te draaien. Belangrijk bijkomend voordeel: zo kunnen zij ook de ‘harde’ nieuwsitems – over politiek en economie – maken, omdat daarover in Nepal vaak ’s avonds wordt vergaderd.

Vrouwelijk leiderschap

Dat er nog veel werk te doen is, staat buiten kijf. In de provinciale media die Freedom Forum monitort, was tussen juli en september 2018 niet meer dan 14% van alle naamsvermeldingen voor vrouwelijke journalisten. Ook waren het vooral mannen die in de artikelen als bronnen werden aangehaald – slechts 16% was vrouw. Eén manier om het tij sneller te laten keren, is meer vrouwen naar de top krijgen. Daarom gaat Free Press Unlimited in 2019 van start met een trainingsprogramma voor vrouwelijk leiderschap in Nepalese media.

Sinds: 2016
Donor: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bijdrage: € 88.500


Doneer nu