Kengetallen 2018

Highlights

Totale inkomsten € 14,347,720

Programma kosten € 13,678,857

Operationele kosten € 863,576

Aantal werknemers 61.6 FTE 54% - 46%

Persvrijheid monitor

 • Goede situatie / 15 landen
 • Bevredigende situatie / 28 landen
 • Problematische situatie / 66 landen
 • Moeilijke situatie / 52 landen
 • Zeer ernstige situatie / 19 landen

Ons inkomen

 • Subsidies € 12,752,158
 • Andere non-profit organisaties € 356,057
 • Nederlandse Postcode Loterij € 1,131,815
 • Overig € 107,689

Onze uitgaven

 • Doelstelling van de organisatie € 13,678,857
 • Wervingskosten € 451,780
 • Kosten beheer en administratie € 411,796
 • Financiële winsten en verliezen € 1,395
 • Bijdrage aan de reserves € -196,108

Ons werk

Aantal partners 66

Aantal projecten 62

Aantal landen 31

Aantal Vrienden 3,085

Volgers op Twitter 8,680

Facebook likes 18,760

Volgers op LinkedIn 1,255

Volgers op Instagram 447

YouTube views 11,780

Nieuwsbriefabonnees 1,870

Geografische verspreiding per regio

 • Azië 4%
 • Centraal-Amerika 3%
 • Oost-Europa 10%
 • Midden-Oosten & Noord-Afrika 22%
 • Sub-Sahara Afrika 37%
 • Nederland 1%
 • Wereldwijd 23%