Meerjarenplan & vooruitblik 2019

In ons Multi-annual Strategy Paper 2018-2022 staat hoe we in de komende jaren willen groeien en onze invloed willen uitbreiden. Daarvoor hebben we geen tientallen miljoenen nodig, omdat onze kracht is dat we met kleine budgetten bij mediaorganisaties veel kunnen bereiken. Maar als we ook in Europa het recht op informatie willen verdedigen, internationaal meer willen doen om de veiligheid van journalisten te vergroten én een invloedrijker kennisorganisatie willen worden, moeten we meer financiële armslag hebben.

De grote lijnen daartoe hebben we uitgezet in dit meerjarendocument en op basis daarvan stellen we elk jaar een concreet actieplan op. Doordat we onze activiteiten niet al op voorhand voor vier jaar vastleggen, kunnen we blijven inspelen op actuele ontwikkelingen. Die flexibiliteit zie je ook terug in onze organisatie die, met een modewoord, agile is. We zetten mensen uit verschillende projecten en ondersteunende afdelingen bij elkaar voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s of de uitwerking van ideeën die uit onze Free Press Unlimited dagen voortkomen. Die multidisciplinaire taakgroepen blijken een verrijking voor onze toekomstplannen.

Kennis en onderzoek

Een belangrijk onderdeel van onze toekomstplannen is: meer kennis verzamelen en onderzoek doen. We willen gefundeerd de best mogelijke keuzes maken en onze strategieën uitstippelen. Hoe verbeteren we de omstandigheden waarbinnen onafhankelijke media opereren, hoe helpen we ze hun rol als waakhond goed te vervullen en wat kunnen we doen om hun zelfstandige toekomst te garanderen? In 2018 heeft het Kennis & Kwaliteitsteam al veel voorbereidend werk verricht voor ons onderzoek naar effectieve businessmodellen voor onafhankelijke media. In 2019 zullen we case studies verzamelen van kleine en middelgrote media die in zeer verschillende omstandigheden hun eigen businessmodel ontwikkeld hebben.

We noemden de ambitieuze onderzoeksagenda al, die voortkwam uit de Midterm Review van No News Is Bad News. Omdat ook andere programma’s van Free Press Unlimited voor strategische keuzes staan waarbij ze de kennis en analyses van ons Kennis & Kwaliteitsteam hard nodig hebben, is het logisch dat we dit team in 2019 verder uitbreiden. We zetten steeds meer in op kennisverzameling – langzaam maar zeker, zodat iedereen binnen de organisatie mee kan gaan in de veranderingen. En vooral: zodat de kennis en expertise die we verzamelen wordt gedeeld, verdiept en optimaal ingezet.

Internationale ontwikkelingen

In 2019 gaan we door met onze succesvolle beleidsbeïnvloeding op internationaal niveau voor de bescherming van journalisten – en de aansluiting op lokale organisaties. We proberen bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren in New York, als wereldleiders daar in september de Duurzame Ontwikkelingsagenda evalueren. Free Press Unlimited gaat voor een vermelding in de slotverklaring die het belang én de uitvoerbaarheid onderstreept van toegang tot informatie.

Gezien de verontrustende ontwikkelingen in Europa, onderzocht Free Press Unlimited in 2018 onder andere uitvoerig de behoefte aan en mogelijkheden om na tien jaar opnieuw actief te worden op de Balkan. Duidelijk werd dat veel van onze voormalige partners opnieuw onder moeilijke omstandigheden moeten werken: er is weinig ruimte voor kritiek en weerwoord, en de intimidatie en het geweld tegen journalisten zijn sterk toegenomen. Bovendien is het ook voor media in deze regio, mede door de opkomst van sociale media, steeds moeilijker om hun publiek te bereiken en te behouden. Dit zijn slechts enkele van de terreinen waarop partners op de Balkan onze ondersteuning hard nodig hebben. Free Press Unlimited keert dus terug naar deze regio zodra we hiervoor de financiering rondkrijgen. Als we die stap gezet hebben, is een uitbreiding naar de Visegradlanden (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) een logische en reële optie.