Veiligheid voor journalisten

Free Press Unlimited heeft een behoorlijk compleet veiligheidsprogramma voor journalisten: we bieden preventieve veiligheidstrainingen, noodhulp via Reporters Respond en sinds kort, dankzij de steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ook juridische assistentie.

Ook steunen we projecten van partners voor de veiligheid van journalisten, zoals de juridische helpdesk van het Nepalese Freedom Forum. Bovendien pleiten we (internationaal) actief voor de bescherming van journalisten en de berechting van degenen die hen met geweld de mond snoeren. Als journalisten hun werk niet veilig kunnen doen, loopt de persvrijheid gevaar – en daarmee het recht op betrouwbare, relevante en onafhankelijke informatie.

In 2018 gaven we tientallen veiligheidstrainingen aan journalisten die in conflictgebieden werken of online risico’s lopen. Zij leren niet alleen om zichzelf fysiek zo goed mogelijk te beschermen, maar ook digitaal én om te gaan met de psychologische gevolgen van het werken onder permanente druk. Via Reporters Respond hielpen we 73 journalisten in 40 landen wiens apparatuur was vernield of die zelf ernstig bedreigd of mishandeld waren. Zoals de Nigeriaanse uitgever en hoofdredacteur Jones Abiri die twee jaar lang vastzat en werd gemarteld, zonder enige aanklacht. Een advocaat, betaald uit ons noodfonds, hielp hem vrij te krijgen. Ook konden zijn vrouw en kinderen hem in de gevangenis bezoeken, dankzij de bijdrage van Reporters Respond aan hun reiskosten.

Journalisten als Abiri kunnen we sinds november 2018 juridische hulp verlenen uit ons kersverse Legal Defense Fund. Dit wordt gefinancierd uit de bijdrage van € 1,45 miljoen die de Nederlandse regering vrijmaakte voor de bescherming van journalisten wereldwijd. Die juridische bijstand is keihard nodig. Journalisten worden steeds vaker monddood gemaakt met willekeurige aanklachten; zo had Daphne Caruana Galizia maar liefst 47 rechtszaken tegen zich lopen op het moment dat ze werd vermoord met een autobom. En nog steeds hangt haar familie meer dan twintig juridische claims boven het hoofd. Hoe moet een individuele journalist of nabestaande de hoogoplopende (advocaat)kosten daarvoor betalen? In die lacune zal het Legal Defense Fund voorzien met steun aan – Nederlandse en buitenlandse – journalisten en mediaorganisaties in het buitenland.