Kennis, kwaliteit en continuïteit

Het werk van Free Press Unlimited is steeds meer afhankelijk van gedegen kennis en onderzoek. Hoe kunnen we onze doelen het beste bereiken, wat kunnen we leren van anderen en van onze eigen projecten? Maar ook: op welke onderwerpen moet ons beleidsbeïnvloedingswerk zich richten? Ons team Kennis & Kwaliteit speelt dan ook een cruciale rol in onze organisatie. Ook het beheer – en waar mogelijk de beperking - van risico’s die we door ons werk lopen is cruciaal voor onze toekomstbestendigheid.

Kennis & Kwaliteit

Nadat we de Midterm Review van No News Is Bad News intern en op het Ministerie van Buitenlandse Zaken hadden gepresenteerd, ging ons team Kennis & Kwaliteit voortvarend aan de slag met de onderzoeksagenda. Wat zijn de belangrijkste hiaten in onze kennis en welke methodologieën zijn het meest geschikt om antwoorden te vinden op onze vragen? Inmiddels hebben we voor drie thema’s een onderzoeksagenda opgesteld: gender en media, financiële onafhankelijkheid en de waakhondfunctie van journalisten.

Neem de Genderonderzoeksagenda. Onze hoofdvraag voor 2019 is: klopt het dat meer gendergelijkheid op de werkvloer leidt tot hogere inkomsten en een betere concurrentiepositie van media? We gaan, kortom, de businesscase ‘gendergelijkheid’ onderzoeken. Verder vergelijken we de impact van monitoringstrategieën voor gender en media in DR Congo, Mali en Nepal. We evalueren het GIP-keurmerk (Gender, Independence en Professionalism) van onze partner in Mali én de fellowshipsprogramma’s voor vrouwelijk leiderschap in Nigeria. Samen met veiligheidsexperts kijken we naar de specifieke (on)veiligheid van vrouwelijke journalisten en we onderzoeken of – en hoe – gendergevoelige content de houding van het publiek eigenlijk wel verandert? Voor elk van deze zes onderzoeksvragen hebben we een gedetailleerd onderzoeksplan opgesteld. Ons Kennis & Kwaliteitsteam staat te popelen om die plannen te gaan uitvoeren.

Onze evidence base is in 2018 flink uitgebreid. In deze database verzamelen we sinds 2017 ‘bewijsmateriaal’ voor onze Theory of Change (ToC), zoals de strategieën die we bedacht hebben om onze drie tussendoelen te bereiken. Je vindt er externe publicaties, interne evaluaties, case studies, verhalen van partners en nog veel meer. Elk document helpt ons om voortdurend te checken: zijn we op de goede weg? Maar ook: wat is er nog meer te koop naast onze eigen ideeën, wat kunnen we leren van anderen – zowel buiten als binnen onze eigen organisatie – als het gaat om aanpak, focus of concreet doel bijvoorbeeld? Elk document is voorzien van een korte omschrijving, trefwoorden, landen en natuurlijk welk deel van de Theory of Change de publicatie ondersteunt, verheldert of neersabelt.

Projectmanagementinformatiesysteem

PROMIS, ons zelf ontwikkelde systeem voor het beheer van projecten, is zo goed als klaar en wordt in januari 2019 gelanceerd. Dit projectmanagementsysteem is een voorbeeld van interne innovatie: na uitvoerig en langdurig onderzoek naar bestaande systemen, besloten we er zelf een te bouwen. Het resultaat is zeer gebruikersvriendelijk en volledig op maat van Free Press Unlimited. Omdat de basis onze eigen Wiki is, zal het medewerkers weinig moeite kosten om zich PROMIS eigen te maken. PROMIS is al vele malen goedkoper dan bestaande systemen, en zal ons daarnaast ook veel tijd en ergernis schelen.

Kwaliteitsmanagement

Free Press Unlimited voldoet aan een aantal erkende kwaliteitsnormen.

  • Een variant van ISO 9001 die speciaal voor de ontwikkelingssector geldt. Deze heet ook wel de Partos-norm, naar de Nederlandse vereniging van ontwikkelingsorganisaties Partos. In april 2018 werden we beoordeeld voor het nieuwe ISO 9001:2015 en plukten we de vruchten van onze goede voorbereiding op deze audit. Het externe audit team concludeerde dat Free Press Unlimited aan alle eisen voldeed, zodat we nu in het bezit zijn van het meest recente ISO-certificaat.
  • Free Press Unlimited is een CBF Erkend Goed Doel. Dit keurmerk vervangt sinds 2016 het oude CBF-Keur en is een initiatief van samenwerkende keurmerkorganisaties als CBF en Goede Doelen Nederland. Ook in 2018 voldeed Free Press Unlimited aan de strenge normen van dit kwaliteitskeurmerk.
  • Free Press Unlimited rapporteert over de projecten in het Strategisch Partnerschap volgens de normen van International Aid Transparency Initiative (IATI). Afspraak is echter dat we geen gegevens publiceren die mensen en organisaties in gevaar kunnen brengen. Wat we wel en niet publiek maken, hebben we vastgelegd in een speciale Exclusion Policy.
    Free Press Unlimited heeft een eigen gedragscode opgesteld waaraan alle medewerkers zich verbinden. Als lid van Goede Doelen Nederland houden we ons bovendien aan haar gedragscodes.