Klachtenprocedure

Free Press Unlimited heeft een klachtenprocedure voor haar stakeholders, conform de ISO 9001-normering.

Free Press Unlimited probeert een veilige omgeving te creëren waarin iedereen, zonder angst voor repercussies, zijn zorgen kan uiten of een klacht kan indienen. ‘Iedereen’ kan een medewerker zijn (zie ook ons integriteitsbeleid), maar ook bijvoorbeeld een partner, donor, leverancier of adviseur. In 2018 hebben we onze klachtenprocedure, die uiteraard voldoet aan de ISO 9001-normering, sterk verbeterd.

Uitgangspunten zijn dat we voor iedereen duidelijk maken hoe de procedure werkt, dat we mensen die een klacht indienen beschermen én dat we de klachten gebruiken om ons werk beter te doen. Om onze klachtenprocedure zichtbaar en toegankelijk te maken, ontwikkelden we in 2018 een online klachtenformulier dat we begin 2019 op onze website zullen plaatsen. Een speciale klachtenmedewerker zal alle klachten afhandelen volgens een duidelijk protocol.

In 2018 werden geen klachten ontvangen.