Ondernemingsraad

De actieve ondernemingsraadsleden van Free Press Unlimited drukten in 2018 hun stempel op een aantal belangrijke documenten en procedures die elders in dit jaarverslag aan de orde komen.

Ze raadpleegden hun achterban over de nieuwe Personeelsgids, waarin onder meer afspraken stonden over nationale vakanties en vrije dagen, en speelden een doorslaggevende rol bij de afspraken om vacatures eerst intern uit te zetten. Ook gaven ze gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als de klokkenluidersregeling en andere onderdelen van het integriteitsbeleid. Begin 2018 werd integriteit een groot issue, toen Oxfam onder vuur kwam te liggen vanwege seksueel misbruik door medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wilde van alle ontwikkelingsorganisaties weten welke waarborgen ze hadden tegen dit soort misstanden. Ook de directie van Free Press Unlimited stelde hiervoor een brief op, met input van de ondernemingsraad (OR).

De OR komt 2 keer per maand bij elkaar en voegde daar in 2018 korte updatesessie aan toe (twee keer per week), om te voorkomen dat zaken te lang bleven liggen. Verder vergadert ze één keer per kwartaal met de directie en overlegde ze in 2018 twee keer met de HR-manager (over de interne invulling van vacatures en de beoordelingssystematiek). De OR publiceert haar notulen voor iedereen zichtbaar op onze interne Wiki en krijgt regelmatig input van haar achterban. In de loop van het jaar vertrokken twee leden bij Free Press Unlimited; hun vacatures werden gelukkig snel opgevuld en de nieuwe OR-leden konden direct mee op de eerste heidag van de OR. Hier stelde ze de prioriteiten voor 2019 vast: HR, beleid en strategie, communicatie met de achterban en organisatiecultuur.