Onze organisatie

Dankzij onze keuze voor een Raad van Toezicht-model als bestuursvorm is de directie tevens bestuur. Ze kan daardoor snel en flexibel opereren. De Raad van Toezicht garandeert dat het bestuur dit zorgvuldig en effectief doet. De raad is eindverantwoordelijk voor de stichting Free Press Unlimited.

Organisatiestructuur

Bij Free Press Unlimited hechten we veel waarde aan het verzamelen en delen van kennis. Teams en afdelingen kunnen veel van elkaar leren. Sterker nog, hun gebundelde expertise is meer dan de som der delen, zoals elk jaar weer blijkt tijdens onze Free Press Unlimited-dagen. Onze organisatiestructuur is daarop ingericht: we zijn een netwerk van vijf projectteams en zeven ondersteunende afdelingen die nauw met elkaar verbonden zijn. Dit maakt het (dagelijks) uitwisselen van informatie eenvoudig en aantrekkelijk.

Van de vijf projectteams zijn er vier regionaal georiënteerd – Soedan & Zuid-Soedan, Syrië/Eurazië, Fragile Africa en MENA (Middle East & North Africa) – en één mondiaal: Gender, Safety & Accountability. In de loop van 2018 is het Syrië-programma toegevoegd aan het MENA-team. De grootte van de teams verschilt van 3,8 fte (MENA) tot 10 fte in het grote Soedan-team, waarin ook de medewerkers van Radio Dabanga zitten. Elk projectteam heeft een teamleider.

De zeven ondersteunende afdelingen zijn: communicatie, kennis & kwaliteit, donorrelaties, financiën, personeelszaken, office management en veiligheid. De eerste vier hebben een afdelingshoofd, de andere afdelingen worden direct aangestuurd door de directie.

Raad van Toezicht, bestuur en management

Eindverantwoordelijk voor Free Press Unlimited is de Raad van Toezicht. Zij houdt de prestaties van de organisatie in de gaten en grijpt in als ze dat nodig vindt. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de algemene strategie van de organisatie en neemt besluiten op basis van jaarlijkse begrotingen en rapportages. In een eigen verslag legt ze verantwoording af over haar activiteiten in 2018. Onze Raad van Toezicht was met 7 leden altijd vrij groot; in 2018 besloten we tot een kleiner toezichthoudend orgaan van 5 leden.

Het bestuur van Free Press Unlimited bestaat uit Leon Willems en Ruth Kronenburg. Zij vormen ook de directie: Leon is directeur beleid & programma’s en Ruth is operationeel directeur. De directie voert het dagelijks beleid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Taken en verantwoordelijkheden van beide directieleden zijn vastgelegd in de statuten van Free Press Unlimited en in een directiereglement.

De jaarlijkse brutovergoeding van de directieleden (In 2018: Leon Willems € 93.908 en Ruth Kronenburg € 92.781) is conform de beloningsregeling voor directeuren van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels. Hun nevenactiviteiten houden direct verband met hun werk voor Free Press Unlimited. Leon Willems is speciaal adviseur van het Global Forum for Media Development. Ruth Kronenburg is lid van het adviescomité van Pro Bono Connect, een project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en is in 2018 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Transnational Institute (TNI). Voor dit werk krijgen ze geen vergoeding.

In plaats van een beperkt managementteam heeft Free Press Unlimited sinds 2017 een strategische managementmeeting. Hierin overleggen de directeuren, de teamleiders en de afdelingshoofden één keer per kwartaal. Elke maand komen alle teamleiders en hoofden bij elkaar. Zij bespreken en coördineren operationele zaken die van belang zijn voor de hele organisatie en ondersteunen elkaar als managers.

Duurzaamheid

Free Press Unlimited wil het liefst dat haar partners zo snel mogelijk hun eigen (financiële) broek op kunnen houden. Voorwaarde is dat ze hun organisatie op een professionele manier kunnen runnen. Daarbij probeert Free Press Unlimited hen zo goed mogelijk te begeleiden: op maat en in een tempo dat realistisch is in de vaak moeilijke omstandigheden waarin ze opereren. We zijn voornemens om in 2019 twee grote projecten te verzelfstandigen.