Onze stakeholders

Onze stakeholders zijn een bont gezelschap van lokale mediapartners, cruciale financiers en trouwe donateurs. Hoe werken we met hen samen, wiens onmisbare steun maakt ons werk mogelijk - en niet te vergeten: hoe communiceren we met al die stakeholders?

Onze partners

Free Press Unlimiteds belangrijkste stakeholders zijn de 66 lokale mediapartners in 31 landen, waarmee we samenwerken aan toegang tot betrouwbare, onafhankelijke en relevante informatie voor iedereen. We hebben groot respect voor hun werk en zij waarderen onze ondersteuning, Dat we vanuit dezelfde visie werken en samen projecten ontwikkelen, maakt ons in de ogen van onze partners uniek. Ook onze betrokkenheid en follow-up worden zeer gewaardeerd.

Sowieso zijn onze partners erg te spreken over het werk van Free Press Unlimited, blijkt uit het partnertevredenheidsonderzoek dat we eind 2018 organiseerden. Met 72% was de respons opnieuw hoger dan vorig jaar (66%). De meeste waardering hebben de partners voor de communicatie en de relatie met Free Press Unlimited; hoe langer de relatie, hoe tevredener de partner. Voor ons is hun feedback uiterst waardevol: wat kunnen we nog meer of beter doen, waar liggen hun prioriteiten?

Over onze ondersteuning aan hun capaciteitsontwikkeling en trainingen waren de partners in 2017 het minst tevreden, maar het is ons gelukt om dat in het afgelopen jaar te verbeteren: in 2018 noemden ze dit juist als een van onze sterke punten. Dit jaar scoorden onze monitoring en evaluatie voldoende, maar slechter dan de andere categorieën. Dat is dus iets waaraan we het komende jaar flink gaan werken. Waar we vooral mee door moeten gaan, vinden onze partners, is de succesvolle beleidsbeïnvloeding samen met hen en maatschappelijke organisaties. Ook onze activiteiten voor gendergelijkheid kunnen op bijval rekenen.

Gendergelijkheid is het thema waarop de partners het liefst kennis willen verzamelen en uitwisselen (naast businessmodellen en fake news). In 2019 zullen we als pilot een Community of Practice opzetten van partners die met én van elkaar meer willen leren over gendergelijkheid.

In 2018 bereidden we de Global Partner Meeting voor die we in februari 2019 organiseren. Vrijwel alle partners van No News Is Bad News komen dan bij elkaar in Praag om de programmastrategieën te bespreken én toekomstplannen te ontwikkelen. De bijeenkomst is ook een netwerkevenement: we willen partners nog meer stimuleren tot samenwerking en het opzetten van regionale initiatieven.

Onze Vrienden

We noemen onze particuliere donateurs niet voor niets Vrienden. Want vrienden van de persvrijheid en het recht op informatie zijn het, de 3.085 trouwe supporters van Free Press Unlimited, 125 meer dan vorig jaar. Zij doneren niet alleen geld, maar ook hun kritische betrokkenheid en bevlogen stem – bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van journalisten of de bescherming van hun bronnen (denk aan de Wiv). We bieden deze Vrienden graag een ereplaats aan bij evenementen als Free Press Live.

Financiële steun kwam in 2018 ook van mensen die (nog) geen vaste donateur zijn. Vooral een brief die we in september meestuurden met De Groene Amsterdammer maakte veel los bij de lezers – en leverde ons nieuwe Vrienden op. Op de envelop stond een man gehuld in kleding van de explosievenopruimingsdienst, met de tekst ‘deze man heeft een van de gevaarlijkste beroepen ter wereld’. Uit de brief werd snel duidelijk dat de man een journalist was. In totaal ontvingen we € 70.483,70 aan particuliere giften, dat is 38% meer dan vorig jaar.

Geen dure relatiegeschenken aan het eind van het jaar, maar geld voor een goed doel. Zo denkt VBVB ICT erover: elk jaar bedankt het ict-bedrijf zijn klanten met een donatie aan drie doelen. Free Press Unlimited was daar een van in 2018 en ontving € 1.000. Ook VPRO-medewerkers konden hun kerstpakket inruilen voor een donatie van € 35 aan Free Press Unlimited; 37 mensen kozen hiervoor. De Goede Doelen Loterijen schonken een flink bedrag aan ons project Publeaks Nederland: € 5.000. Dit was het geld dat de organisatie zelf had gewonnen als eerste prijs in de NAF Architectuurprijs 2018 (voor ICT-architectuur). Talitha gaf les over persvrijheid, maar werd ziek en steunt de toegang tot informatie nu op een andere manier: 20% van de opbrengst van de handgemaakte woonsieraden die haar bedrijf tali.rocks verkoopt, gaat naar Free Press Unlimited. En Drukbedrijf.nl ondersteunt het werk van Free Press Unlimited door ons drukwerk te sponsoren. Stuk voor stuk geweldige initiatieven, waar we erg blij mee zijn.

Onze donoren

Free Press Unlimited prijst zichzelf gelukkig met betrokken donoren die het belang van ons werk inzien, maar ook begrijpen hoe complex dit vaak is. Zij denken graag met ons mee: een waardevolle aanvulling op onze eigen expertise. Onze trouwste donor is al vele jaren het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat onze strategische partner is in het programma No News Is Bad News én het nieuwe Legal Defense Fund mogelijk maakt.

Ook zijn we erg blij met het Zweedse Sida, dat de professionalisering van de Syrische mediasector in ballingschap ondersteunt. De Zweedse Postcode Loterij besloot via ons nieuwe programma Keeping it Real jongeren in Mexico, Zuid-Afrika en Zweden digitaal weerbaarder te maken. Dit programma onderzoekt het digitale mediagedrag van 13-jarigen en werkt op basis daarvan samen met hen ideeën uit, waarmee jongeren veilig – en voorzien van betrouwbare informatie – sociale media kunnen gebruiken.

Onze medewerkers slaagden erin om in 2018 ruim € 14 miljoen aan fondsen te werven voor onze projecten. Daarvoor dienden we 48 voorstellen in, waarvan er eind 2018 22 waren gehonoreerd: een succesratio van ruim 56%, beduidend hoger dan we eind 2017 noteerden (bijna 40%). Om dit succes verder uit te bouwen, namen we in september een nieuwe manager partnerschappen en fondsenwerving aan. Zij onderhoudt de contacten met onze donoren en zet zich samen met haar team in voor een gestage groei van de inkomsten voor ons werk.

De Nationale Postcode Loterij

Al meer dan twintig jaar steunt de Nationale Postcode Loterij het werk van Free Press Unlimited. Daar zijn wij én onze mediapartners de 2,9 miljoen deelnemers aan de Postcode Loterij enorm dankbaar voor.

Naast de jaarlijkse bijdrage van € 900.000 steunde de Postcode Loterij in 2018 het 3-jarige internationale onderzoeksproject Money Trail dat we samen met Oxfam Novib indienden. Journalisten in Azië, Afrika en Europa leren hoe ze (grensoverschrijdend) onderzoek kunnen doen naar financiële misstanden als illegale geldstromen en belastingontwijking, die de rijken rijker maken en de armen armer. Free Press Unlimited neemt binnen dit project de trainingen in digitale veiligheid voor haar rekening.

Postcode Loterij Fonds

In december 2018 vierde het Postcode Loterij Fonds zijn tiende verjaardag: een unieke financieringsbron voor bijzondere buitenlandreportages van Nederlandse journalisten, die wordt beheerd door Free Press Unlimited. Buitenlandreportages zijn kostbaar, daarom is er veel op bezuinigd door redacties, maar dankzij de Postcode Loterij kunnen journalisten hun droom toch realiseren. Journalist Lennart Hofman, die meerdere keren op reis ging met steun van het fonds, weet het zeker: ‘Zonder het fonds was ik nu geen journalist.’

In 2018 verschenen met steun van het fonds journalistieke pareltjes als de jeugddocumentaire Bachir in Wonderland, over een jonge vluchteling in de Sahara. Of het schandaal over de promotiemeisjes van Heineken in Afrika, die stelselmatig seksueel misbruikt werden, onthuld door Olivier van Beemen. Ook de serie over Mohamad, een Syrische jongen die er door een zeldzame aandoening uitziet als een oude man, zou zonder het fonds nooit geschreven zijn. In totaal publiceerden de (vaak freelance) journalisten in het afgelopen jaar 66 bijzondere verhalen in media als NRC, Follow the Money, OneWorld, De Groene Amsterdammer en op NPO3.

Ook in het komende jaar zullen journalisten dankzij dit fonds weer unieke reportages kunnen maken. In 2018 kregen we in totaal 45 aanvragen binnen, waarvan we er 15 goedkeurden. Voor diepgravende onderzoeksjournalistiek in het buitenland is al helemaal weinig geld beschikbaar; ook hier biedt het Postcode Loterij Fonds sinds 2016 uitkomst. Twee journalisten kregen tot € 16.500 voor hun onderzoeksjournalistieke plannen in het buitenland en dertien anderen kunnen hun reportagevoorstellen (à maximaal € 5.000) gaan uitvoeren.

Ons publiek

De foto op de brief die we in september meestuurden met De Groene Amsterdammer vertelt een verhaal: hoe gevaarlijk het op veel plaatsen ter wereld is om journalist te zijn. En hoe belachelijk dat is, als je beseft dat juist journalisten ons van cruciale informatie voorzien en zo onze democratie versterken. Dit soort verhalen weet ons communicatieteam beter dan voorheen te verzamelen en op een aansprekende manier te vertellen.

Ook de verhalentraining die we vorig jaar aan programmamedewerkers gaven, werpt haar vruchten af. Onze verhalen publiceerden we in 2018 in de tweede editie van de krant No News Is Bad News en op een speciale webpagina. Bovendien namen we een copywriter aan die goed verhalen in het Engels kan schrijven. En omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden, volgde een aantal collega’s een workshop fotografie en vragen we (lokale) fotografen onze projecten in beeld te brengen. Zo betrekken we een deels nieuw publiek bij het belangrijke werk dat onze partners doen.

Welke doelgroepen we op welke manier benaderen, is afhankelijk van onze relatie met hen en van hun informatiebehoefte. We houden het altijd zo persoonlijk mogelijk: een handgeschreven kaartje, een persoonlijke brief of uitnodiging. Ook stemmen we onze mailings af op verschillende groepen ontvangers, zodat zij alleen echt relevante post van ons krijgen.

Sociale media zijn de belangrijkste kanalen waarmee we mensen bij Free Press Unlimited betrekken. Onze website hebben we zo ingericht dat mensen snel vinden wat ze zoeken, maar ook langer op de website blijven en daar meer dóen. In die opzet zijn we geslaagd, blijkt uit de cijfers over 2018: de gemiddelde tijd die mensen op freepressunlimited.org doorbrengen is opnieuw gestegen en het bouncepercentage (de mensen die direct weer vertrekken) daalde verder. Bovendien nam het aantal handelingen toe, zoals zoekopdrachten en downloads.

Op Twitter groeide het aantal volgers met ruim 1.780 tot 8.680. Ook op Facebook maakten we in 2018 weer meer vrienden: het zijn er inmiddels 18.760. Ons LinkedIn-netwerk breidde ook uit met zo’n 250 mensen tot 1.255 en op Instagram staat de teller op 447. De YouTube-video’s van Free Press Unlimited werden bijna 2.000 keer vaker bekeken dan in 2017: 11.780 keer.

Contact met onze achterban

Zo onderhouden we contact met onze (potentiële) achterban:

  • We verspreidden 1.000 exemplaren van de Engelstalige krant No News Is Bad News, onder andere tijdens Free Press Live.
  • Na de Nederlandstalige bundel met Publeaks-verhalen, publiceerden we in 2018 een Engelstalige variant. Hierin staan verhalen die tot stand kwamen dankzij klokkenluidersplatforms in Nederland en Mexico. De 500 exemplaren delen we uit aan relaties in binnen- en buitenland.
  • Een factsheet met cijfers over het werk van Free Press Unlimited geeft mensen in één oogopslag een indruk van onze organisatie en resultaten.
  • In mei en december stuurden we onze Vrienden én potentiële Vrienden een brief waarin we ze bijpraatten over ons werk.
    Maandelijks versturen we een Nederlandstalige e-mailnieuwsbrief naar ruim 1.320 abonnees en een Engelstalige e-nieuwsbrief naar bijna 650 abonnees. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeheer vereiste van alle abonnees een actieve bevestiging van het abonnement en dat leidde tot een flinke daling van het aantal abonnementen.