Opleidingen en trainingen

De eerste pijler van ons HR-beleid zie je terug in ons Continuous Professional Development Plan dat we elk jaar opstellen. Hierin staan alle relevante trainingen en opleidingen die mensen - individueel of als team - kunnen volgen. Zo werkt Free Press Unlimited aan de continue ontwikkeling van haar medewerkers.

Medewerkers dragen zelf ideeën aan voor trainingen. In 2018 kozen sommigen voor Arabische les, anderen voor een cursus timemanagement en weer anderen volgden een training in het schrijven van goede projectvoorstellen. Daarbij werkten teams aan concrete voorstellen die ze ook daadwerkelijk wilden indienen. Het hele jaar door bieden we trainingen aan in omgaan met onze interne Wiki, online presentatietool Prezi, sociale media en veilig e-mailen via encrypted mail. Omdat de organisatie steeds meer eisen stelt aan managers, kregen zij ook in 2018 coaching om hun teams beter te kunnen begeleiden.

In januari en september organiseerden we opnieuw Free Press Unlimited-dagen voor de hele organisatie. Iedereen is het erover eens dat deze ‘leerdagen’ – op een locatie buiten kantoor – een grote toegevoegde waarde hebben. We praatten over diversiteit, de interne werkcultuur, individuele ontwikkeling en hoe je van fouten kunt leren. Maar we presenteerden er ook de Midterm Review van No News Is Bad News, bespraken onze meerjarenstrategie 2018-2022 en verdiepten ons in thema’s als gender, veiligheid en businessmodellen. Mensen waren zo enthousiast over deze kennisthema’s, dat werkgroepen hiermee verder gaan, onder begeleiding van ons team Kennis en Kwaliteit.