Vertrouwenspersoon

Free Press Unlimited heeft een externe vertrouwenspersoon die als aanspreekpunt fungeert voor medewerkers die een klacht willen indienen over een probleem waar ze niet uitkomen met hun directe leidinggevende.

De vertrouwenspersoon is onderdeel van ons bredere integriteitsbeleid, dat voorziet in andere mogelijkheden voor medewerkers om aan de bel te trekken.

In 2018 kreeg de vertrouwenspersoon drie meldingen over ongewenste omgangsvormen, een daling ten opzichte van 2017 (vijf meldingen). In twee gevallen ging het om een combinatie van werkinhoudelijke zaken en omgangsvormen, die nog dateerden van 2017. Beide meldingen zijn in 2018 afgerond onder begeleiding van de vertrouwenspersoon. In dit jaar ontving de vertrouwenspersoon geen officiële klachten of meldingen over misstanden.