Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) opereert binnen Free Press Unlimited op afstand. Zo geeft de raad het bestuur alle ruimte om daadwerkelijk te besturen en onafhankelijke media te ondersteunen, zowel financieel als strategisch. Daar waar nodig adviseert de Raad van Toezicht, gevraagd en ook ongevraagd, op dit gebied. De raad kwam in 2018 driemaal bijeen.

Op het gebied van de financiën is er directer contact tussen het bestuur en de financiële expert uit de Raad van Toezicht via de auditcommissie. De commissie rapporteert direct aan de Raad van Toezicht en deed dat in 2018 telkenmale positief.

De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter van de Raad van Toezicht en Corine de Vries, heeft beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd met de twee bestuurders. De conclusie van de gesprekken is dat de twee leden van het bestuur afzonderlijk en het bestuur als geheel uitstekend hebben gefunctioneerd.

Vanuit de Raad van Toezicht is – met name door het lid dat door de ondernemingsraad (OR) is benoemd – gesproken met een vertegenwoordiging van de OR. Ook deze bijeenkomsten worden als nuttig ervaren en geeft de Raad van Toezicht extra inzicht over het functioneren van Free Press Unlimited. De Raad van Toezicht stelt vast dat het instellen van een OR een goede beslissing was en dat de verhouding tussen het bestuur en de OR goed is.

De Raad van Toezicht is positief over de programmatische ontwikkeling die Free Press Unlimited doormaakt. Het contact met de donoren wordt als zeer effectief gezien.

Ondanks alle positieve berichten waren er in 2018 ook zorgen. Deze bestaan vooral rond Radio Dabanga en Radio Tamazuj en zijn met name van financiële aard. Inhoudelijk liggen beide stations uitstekend op koers. Door de recente ontwikkelingen in Soedan, waar Radio Dabanga uitzendt, wordt het belang van onafhankelijke media eens te meer duidelijk: sinds begin december zijn er continue demonstraties in het land, worden de mensenrechten er nog immer geschonden en blijkt het buitengewoon moeilijk om de oorlog in het land te beëindigen. Juist nu is er behoefte aan onafhankelijke radio die voor iedereen vrij toegankelijk is en waarvan de berichtgeving het nationale debat positief kan beïnvloeden. De Raad van Toezicht heeft wel besloten dat zowel Radio Dabanga als Radio Tamazuj, gericht op Zuid-Soedan, op termijn onafhankelijk moeten worden om zo de financiële verantwoordelijkheid te verminderen. De Raad van Toezicht ziet graag dat Radio Dabanga en Radio Tamazuj op eigen benen kunnen staan en het werk kan worden voortgezet.

Free Press Unlimited is een aantal keren onderwerp geweest van kritische artikelen: in januari 2018 bij De Correspondent en in oktober in VillaMedia. De Raad van Toezicht heeft het bestuur met raad en daad bij kunnen staan.

Er zijn ook goede ontwikkelingen te melden in het werkveld van Free Press Unlimited. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maakte in november €1,45 miljoen vrij voor juridische bijstand voor journalisten in nood. Met dat geld wil de minister het programma Safety for media professionals van Free Press Unlimited financieren. Free Press Unlimited is al langer een voorstander van zo’n fonds en verwelkomt de beslissing van Den Haag.

Joop Daalmeijer – voorzitter raad van toezicht Free Press Unlimited.